Radovan Brenkus

444_brenkus2008Názov: Radovan Brenkus

Podnázov: Výberová bibliografia

Zostavila: Jarmila Sabanová, Janka Linhartová

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová, riaditeľka ZK

Vydala: Zemplínska knižnica Trebišov

Počet strán: 11

Náklad: 20 ks

Rok vydania: 2008

« Späť