Prevencia osteoporózy

Zemplínska knižnica v Trebišove v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trebišove zorganizovali prednášku s názvom „Prevencia osteoporózy“

29. októbra 2019 o 13:30 h. pre širokú verejnosť v priestoroch knižnice.

Lektorkou prednášky bude MVDr. Mária Urbánová, RÚVZ Trebišov.

20.október – Svetový deň osteoporózy je príležitosťou na upozornenie verejnosti a zvýšenie povedomia o prevencii, diagnostike a liečbe osteoporózy. Ochorenie postihuje v populácii hlavne staršie osoby a ženy v prechode. Odhaduje sa, že rizikom osteoporotickej zlomeniny je ohrozená asi každá tretia žena a asi každý šiesty muž vo veku nad 50 rokov, čo predstavuje asi 6-8% populácie.

pozvánka na osteoporozu

« Späť