Prevencia civilizačných chorôb

2. marca 2020 o 14:00 h. odborná prednáška MVDr. Márie Urbanovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva poinformuje širokú verejnosť o prevencii civilizačných ochorení.

prevencia civilizačných chorôb

« Späť