Les ukrytý v knihe

LES UKRYTÝ V KNIHE 2019

Národné lesnícke centrum Zvolen, v spolupráci s partnermi, pripravilo už deviaty ročník celoslovenskej kampane „LES UKRYTÝ V KNIHE“, zameranej na podporu čitateľskej a prírodovednej gramotnosti, ktorá chce tohto roku upriamiť pozornosť na Lesy a vzdelávanie, čo je témou Medzinárodného dňa lesov – 21. marca 2019.

Aj tento rok si kampaň dáva za cieľ priblížiť deťom les prostredníctvom kníh, poukázať na význam lesa a stromov ako nositeľov odkazu generáciám o trvalo udržateľnom hospodárení v lesoch, o ochrane lesa, prírody a životného štýlu.

Aj Zemplínska knižnica v Trebišove sa zapája do celoslovenskej kampane Les ukrytý v knihe, prednáškou s lesným pedagógom Ing. Petrom Novikmecom, 29. apríla 2019 o 10,00 h., kde sa okrem čítania o lese žiaci, formou hier, dozvedia aj ďalšie zaujímavosti o prírode, jej ochrane a o neuveriteľnom bohatstve lesa.

« Späť