Pozrime sa bližšie na odpady

4. – 30.9.2023 v čase otváracích hodín knižnice
si môžete u nás prezrieť ekologickú výstavu zameranú na problematiku znečistenia životného prostredia:

– vznik odpadov a nakladanie s odpadom,

– skládkovanie a spaľovanie odpadkov,

– minimalizácia vzniku a škodlivosti odpadkov a opätovné používanie,

– triedený zber odpadkov,

– recyklácia všeobecne (kovy, papier, sklo, elektroodpad,…),

– kompostovanie biologických odpadov…

s OZ Priatelia Zeme.

« Späť