Povesti, príbehy a povedačky z východu Slovenska

Pozývame Vás na besedu s prozaikom, pedagógom, germanistom a prekladateľom

doc. PhDr. Ľudovítom Petraškom, PhD.

v stredu 6. februára 2019 o 10:00 h

Ľudovít Petraško, prešovský prozaik, pedagóg, germanista, prekladateľ.

Po štúdiu na prešovskom gymnáziu sa rozhodol študovať nemecký i slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove a počas záverečných ročníkov absolvoval študijný pobyt na univerzite v Rostocku.

Jeho pestrá pracovná kariéra, vždy nejakým spôsobom súvisela s knihami. Začínal ako múzejník v Literárnom múzeu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, neskôr bol redaktorom Východoslovenského vydavateľstva v Košiciach, potom pár rokov na voľnej nohe a následne knihovníkom Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Napokon zakotvil na Prešovskej univerzite, kde od roku 1990 učí nemeckú literatúru.

Aj jeho autorský záber je pomerne široký, od novely, cez povesti, drámu až k literatúre faktu, prekladom a literárnovedným prácam.

Okrem početných odborných prác, literárnych a publicistických článkov do viacerých súčasných periodík (Romboid, Revue svetovej literatúry, Slovenské pohľady, Literárny týždenník, Javisko, Historická revue, Pamäť národa ai.), prekladov z nemčiny i angličtiny, je aj autorom viacerých rozhlasových hier a adaptácií divadelných hier pre rozhlas.

Jeho najnovším dielom je kniha povestí pod názvom Povesti, príbehy a povedačky z východu Slovenska, ktorú autor vydal v roku 2018.

L. Petraško pozvánka

« Späť