Poézia ľudskej duše

Pozývame Vás na fotografickú výstavu Poézia ľudskej duše, autora RNDr. Vojtecha Rušina, DrSc., významného slovenského astronóma a popularizátora astronómie z Astronomického ústavu SAV, ktorý počas svojich ciest nahliadol do viacerých exotických končín sveta, odkiaľ pochádzajú aj ponúkané fotografie na výstave. Autorov pohľad na svet ľudí si môžete vychutnať od 20. novembra až do 31. decembra 2017 v priestoroch knižnice v čase otváracích hodín.
Vystavované fotografie sú súčasťou rovnomennej knihy „Poézia ľudskej duše“, ktoré autor získal počas pracovných ciest za úplnými zatmeniami Slnka vo svete.

Vojtech RUŠIN – astronóm, cestovateľ, fotograf a popularizátor astronómie. Celý život pozerá do vesmíru, teleskopmi „ťahá“ hviezdy bližšie k nám, detailne skúma našu najbližšiu hviezdu – Slnko, tieni ho Mesiacom a „Corona“ nie sú jeho obľúbené cigary alebo pivo, ale objekt profesného záujmu. Súčasťou jeho batožiny pri cestách na úplné zatmenia Slnka po svete sú aj fotografické aparáty, ktoré „mapujú“ tváre ľudí z navštívených miest. Hoci je astronómom, veľmi rád sa pozerá na svet očami bežného človeka, a tento pohľad stojí za to. A ešte ho aj sprostredkúva iným, napr. cez fotografie zo seriálu „Tváre“. Kto pochopí, čo je v tých fotografiách zrkadlené, vidí oveľa viac, ako len nemé tváre a farby. Objaví vesmír v nás ľuďoch, v našich dušiach.

Pozvanka Rušin

Fotogaléria:

« Späť