Podujatia plánované na mesiac marec

Zemplínska knižnica v Trebišove

MAREC 2019

1.3.2019 – 31.3.2019 13:00 – 15:00

Veselý drôtikový zajačik tvorivá dielňa, predveľkonočné prípravy, výroba veľkonočných dekorácií

1.3.2019 10:00

Akadémia malého predškoláka, Svet fantázie – informačná výchova zameraná na prezentáciu kníh, hlasné a zážitkové čítanie a následné rozvíjanie detskej fantázie

Týždeň slovenských knižníc 4.3.2019 – 8.3.2019

1.3.2019 – 31.3.2019

Z príbehu do príbehu – výstava akademickej maliarky Anny Hausovej

– prierez ilustračnej tvorby z rôznych časových období a k rôznym žánrom, od rozprávok pre najmenších čitateľov, cez povesti, dievčenské romány až po ilustrácie k ľúbostnej poézii. Obsahová pestrosť ilustrácií umožňuje osloviť širšiu čitateľskú verejnosť.

Anna Hausová od roku 1982 žije a tvorí v Prešove ( svojom rodnom meste ) . V rokoch 1982 – 1996 sa venovala predovšetkým monumentálnej tvorbe do architektúry ( maľba, objekt, tapiséria ) a ilustračnej činnosti ( spolupráca s Východoslovenským vydavateľstvom a Slovenským pedagogickým nakladateľstvom ). Od roku 1996 sa venuje voľnej tvorbe – kresbe, maľbe, objektu a inštalácii. V rokoch 1992 – 2013 pedagogicky pôsobila na PU v Prešove, katedre Výtvarnej výchovy a umenia ako odborná asistentka pre predmety Kresba, Maľba a Textilný dizajn. Po roku 2013 sa okrem voľnej tvorby opäť venuje ilustrácii. Realizovala množstvo individuálnych a skupinových výstav doma i v zahraničí. Je členkou Slovenskej výtvarnej únie a združenia Per Spectrum.

4.3.2019 – 8.3.2019

13,00 – 15,00 Čarovná knižná záložka tvorivá dielňa pre deti a mládež

4.3.2019

10,00 Slávnostné otvorenie výstavy „Z príbehu do príbehu“ a Týždňa slovenských knižníc 2019

10,30 Myška v knižke – storytelling pre predškolákov, kde cez rozprávanie príbehu sa snažíme rozvíjať u detí fantáziu /cez obrázky/ , imagináciu /vnímanie sveta okolo seba všetkými zmyslami/ , komunikáciu a vzájomné načúvanie

11,30 Knižnica – pamäť ľudstva – power pointová prezentácia o vzniku knižníc, ktoré zastávajú funkciu uchovávateľa a šíriteľa vedomostí

14,00 Chyťme sa za mozogodborná prednáška s upriamením na ľudský mozog a jeho činnosť, ochorenia a spôsob ich liečby, ale najmä o prevencii, v spolupráci s RU VZ v Trebišove

16,30 Dobrá kniha nad zlato s Tinou Van der Holandstretnutie s autorkou silných príbehov, ktoré sa odohrávajú nielen za dverami domova, ale aj ďaleko za hranicami

5.3.2019

8,00 Osobnosť v literatúreliterárne pásmo venované autorovi kníh pre deti Jánovi Uličianskemu s powerpointovou prezentáciou a spestrené zábavou

9,30 Prebúdza sa jarstorytelling pre predškolákov, kde cez rozprávanie príbehu sa snažíme rozvíjať u detí fantáziu /cez obrázky/, imagináciu /vnímanie sveta okolo seba všetkými zmyslami/ , komunikáciu a vzájomné načúvanie

6.3.2019

9,00 , 10,00 Môj brat nemá brata – beseda s autorkou Elenou Elekovou o knihe, ktorá je plná humoru, lásky, priateľstva a spolupatričnosti, ale hovorí aj o vzájomných vzťahoch detí v rodine, vzťahoch rodičov a detí, založených na láske a porozumení a tiež ochote pomáhať cudzím

13,00 Čo nevieš sa dozviešinteraktívny kvíz pre klientov domova sociálnych služieb, ktorý priblíži hravou formou informácie nielen o knižnici ale aj o meste, v ktorom žijú

7. 3.2019

9,00, 10,00 Víchodňarske rozpravočki – scénické a zážitkové čítanie s autorom knihy Jozefom Jenčom vo východoslovenskom dialekte

11,30 Labuť avonská interaktívna hodina literatúry o nesmrteľnom Shakespearovi, rozbor nadčasového diela anglického velikána pre študentov stredných škôl

8.3.2019

8,00 – 12,00 Je literatúra ťažká túra zábavno-vedomostný kvíz z literatúry a slovenského jazyka pre 7. roč. všetkych ZŠ v meste

sprievodné aktivity počas celého týždňa: informačné výchovy pre ZŠ a SŠ, burza kníh, amnestia na všetky upomienky

11.3.2019 10:00

Túlame sa knižnicouinformačná výchova zameraná na základné oboznámenie sa s knižnicou a jej činnosťou

12.3.2019 10:00

Maškrtné rozprávky pána Dobošíka a pani Kremešíkovej – zážitkové čítanie, malá oslava „mesiaca knihy“ s knihou Alžbety Verešpejovej obohatená sladkými maškrtami

13.3.2019 9:00

Záhady sú zábava – prezentácia a pripomenutie životného jubilea spisovateľky detektívok pre deti Jely Mlčochovej

15.3.2019 10:00

Posolstvo pre budúce generácie – Deň ľudovej rozprávky – prezentácia, dramatizácia, interaktívne hry, ilustrovanie rozprávok Pavla Dobšinského

18.3.2019 10:00

Jar už klope na vráta, Veľkú noc nám prináša prezentácia k tradičnej ľudovej kultúre zameraná na rôzne zvyky, obrady, tradície späté s príchodom jari a Veľkej noci

19.3.2019 9:00

Kde bolo, tam bolodramatizácia rozprávky študentov Súkromného konzervatória D. Kardoša v Prešove pod vedením MgA. Marice Harčaríkovej pre deti MŠ

10:30

Stojí, stojí mohyla – divadlo poézie, zinscenované klasické balady študentami Súkromného konzervatória D. Kardoša v Prešove pod vedením MgA. Marice Harčaríkovej pre študentov osemročného gymnázia

20.3.2019 10:00

Knižná mapanetradičná prezentácia knižnice a obhliadka knižnice obohatená o spoznávanie kníh cez interaktívny obrázok. Prezentácia obsahuje skryté informácie o literárnych autoroch, ktorí pôsobili alebo pôsobia v rámci Európy. Študenti budú cez vlastný výber rozhodovať čo sa dozvedia, spoznajú a tým nadobudnú nové poznatky inou ako klasickou formou štúdia.

21.3.2019 9:00

Volám sa Klára a som dokonalá – zážitkové čítanie príbehov z knihy Dokonalá Klára od slovenskej autorky kníh pre deti Gabriely Futovej

25.3.2018 10:00

Prázdninové odreninky – príbehy detí z Trebišova a okolia, beseda s regionálnou autorkou kníh pre deti a dospelých MUDr. Ruženou Anďalovou, ktorá prítomným deťom zdôrazní dôležitosť znalosti prvej pomoci

27.3.2019 10:00

Čaro slovesnej folkloristiky – prezentácia zamerané na ľudovú slovesnosť, jej druhy, históriu, charakteristické znaky, osobnosti literatúry

29.3.2019 – 30.3.2019 18:00 – 8:00

Noc s Andersenom Andersen známy – neznámy, to je téma tohtoročného už 19. medzinárodného podujatia zameraného na podporu čítania. Ide o dobrodružné nocovanie v knižnici, v našej už po 12. krát, spojené s ohňostrojom zábavy, hier, súťaží a prekvapení.

« Späť