Podujatia knižnice plánované na október 2018

17.9.2018 – 29.10.2018 v čase otváracích hodín knižnice

Po prvý krát spoločnevýtvarná súťaž pre mládež vyhlásená k storočnici vzniku ČSR, so zadaním vytvorenia návrhu poštovej známky

1.10. 31.10.2018 pon – pia 13:00 – 15:00

Obrázok vidieka tvorivá dielňa – jesenne variácie so špagátom, papierom a vlnou

1.10. 31.10.2018 v čase otváracích hodín knižnice

Dotkni sa minulosti knihami – cyklická retrospektívna výstava venovaná 90-tym rokom, ktorá obsahuje najzaujímavejšie tituly kníh z daného obdobia, ktoré sa nachádzajú v knižničnom fonde

1.10. – 31.10.2018 v čase otváracích hodín knižnice

Slovensko krajina plná tajomstiev – výstava ilustrácií Zuzany Fuskovej z knihy Slovensko krajina plná tajomstiev – Vodné dobrodružstvá 2

1.10.2018 9:00

Výber textu na umelecký prednes, jeho úprava … a čo všetko s tým ešte súvisí seminár pre pedagógov ZŠ s dlhoročnou recitátorkou a lektorkou umeleckého prednesu Mgr. Soňou Parilákovou, PhD

2.10.2018 16:30

Renáta NÁZLEROVÁ v knižnicibeseda s jednou z najznámejších tvárí televízie Joj, moderátorkou, novinárkou, mediátorkou, advokátkou zo seriálu Súdna sieň Renátou Názlerovou

4.10.2018 10:15

Prvá svetová vojna a vznik ČSR – PowerPoint prezentácia pre základné a stredné školy v meste o historických udalostiach v rámci ďalších aktivít Pamäti veľkých činov, zo série podujatí organizovaných KSK s názvom „Osmičková jeseň

5.10.2018 9:00

Umenie živého slovaInterpretácia literárnej predlohy, proces tvorby umeleckého prednesu

– workshop pre pedagógov a študentov SŠ s lektorkou pre umelecký prednes, tvorbu recitačných

kolektívov a divadla poézie MgA. Maricou Harčaríkovou

9.10.2018 10:30

LiStOVáNí – Jak být klukem/holkou? Aneb vše, co jste chtěli vědet o pubertě a báli jste se Googlit scénické čítanie resp. divadelné predstavenie knihy Jamesa Dawsona a Hayley Longovej, ktorí tínedžerov s veľkou otvorenosťou prevedú pubertou, nástrahami spoločenskej džungle, sexu aj partnerstva. V scénickom čítaní je prenášaný dej knihy, jazyk autora a atmosféra danej literatúry na obecenstvo. Je to predstavenie s rekvizitami, kostýmami, hudbou, začiatkom a koncom.

12.10.2018 9:30

Rok 1938 – rok plný napätia – osudy ČSR pred vypuknutím 2. svetovej vojny – odborná prednáška s JUDr. Mariánom Gešperom, predsedom Matice slovenskej o historických udalostiach v rámci ďalších aktivít Pamäti veľkých činov, zo série podujatí organizovaných KSK s názvom „Osmičková jeseň

15.10.2018 9:00 a 10:30

Slovensko krajina plná tajomstiev – beseda a predstavenie knihy Slovensko krajina plná tajomstiev – Vodné dobrodružstvá 2 o zážitkovom spoznávaní Slovenska prostredníctvom dobrodružných príbehov, so šéfredaktorkou vydavateľstva Class Košice Lenkou Šingovskou

16.10.2018 10:00

Víťazný február – prechod od demokracie ku komunistickej totalite – prezentácia histórie pre ZŠ a SŠ o historických udalostiach v rámci ďalších aktivít Pamäti veľkých činov, zo série podujatí organizovaných KSK s názvom „Osmičková jeseň

19.10.2018 9:00 a 10:30

Hororové poviedky – autorské čítanie a beseda s českým spisovateľom a ilustrátorom Janom Opatřilom a jeho interaktívna a zábavná komunikácia s poslucháčmi

24.10.2018 11:15

Pražská jar – Invázia vojsk Varšavskej zmluvy na územie ČSSRPowerPoint prezentácia o historických udalostiach v rámci ďalších aktivít Pamäti veľkých činov, zo série podujatí organizovaných KSK s názvom „Osmičková jeseň

29.10.2018 v čase otváracích hodín knižnice

Mezitím na jiném místě – 100 rokov českého komiksu – výstava predstaví český komiks v jeho rôznorodosti a uvedie jeho najvýznamnejšie diela. Návštevníkom bude ponúknutý prierez českou komiksovou scénou 20. a 21. storočia

« Späť