Podujatia knižnice plánované na február 2016

1.2.2016 – 29.2.2016 13:00 hod.

Superzábavné vecitvorivá dielňa so zameraním na fašiangové tradície – slávnostné slamky a mávadlá na fašiangovú párty

1.2.2016 – 29.2.2016

Čitatelia odporúčajú čitateľompravidelné okienko na internetovej stránke knižnice, kde vybraní čitatelia odporúčajú jednu prečítanú knihu

1.2.2016 – 29.2.2016 v čase otváracích hodín knižnice

Kresťanské symboly – výstava Mikuláša Jacečka – cyklus fotoobrazov s kresťanskými symbolmi

3.2.2016 10:00 hod.

VERNISÁŽ výstavy Kresťanské symboly

5.2.2016 9:30 hod.

Hurá fašiangy začínajú! priblíženie histórie, zvykov, tradícií, ktoré sú spojené s prechodným obdobím medzi zimou a jarou

9.2.2016 10:00 hod.

Krása ukrytá v bájkach – PowerPointová prezentácia najznámejších bájok a bájkarov, rozprávanie o jednotlivých bájkach a hľadanie významu a ponaučenia z bájok

11.2.2016 10:30 hod.

Za čiernym Slnkom po svete – beseda s Vojtechom Rušinom, ktorý je veľkým popularizátorom astronómie a zároveň autorom knihy „eXtrémy“ o putovaniach za úplným zatmením Slnka

11.2.2016 11:45 hod.

Potulky vesmírom – beseda s Vojtechom Rušinom, autorom knihy „eXtrémy“ , ktorý je vedeckým pracovníkom Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied a oblasťou jeho výskumu je fyzika a primárne štruktúra slnečnej koróny.

12.2.2016 10:00 hod.

Jela Mlčochováautorka detektívok pre mládež, život a tvorba autorky „mládežníckych“ detektívok, zábavné vylúštenie rôznych záhad

23.2.2016 9:30 hod.

Dokážeš ma prečítať? – prezentácia a diskusia o neverbálnej komunikácii medzi ľuďmi, aké signály vysielame a aké chceme vysielať…

24.2.2016 10:00 hod.

Etiketa nie je len obyčajné slovointeraktívna prezentácia obsahujúca hravý test, ktorý sa zaoberá správaním sa v hlbších myšlienkach – pokračovanie prezentácie o základoch správania sa, ktorá sa venovala primárnym pravidlám správania sa v bežnom živote

25.2.2016 10:00 hod.

Túlame sa rozprávkami Jozefa Cígera Hronskéhomedailón o živote a tvorbe známeho slovenského spisovateľa J.C.Hronského, hlasné čítanie príbehov autora

26.2.2016 10:00 hod.

Peter a Lucia – príbeh lásky dvoch mladých ľudí v medzivojnovom období v PowerPoint prezentácii

 

« Späť