Podujatia knižnice plánované na apríl 2019

Podujatia knižnice plánované na apríl 2019

1.4.2019 – 30.4.2019 13:00 – 15:00
Veľkonočný kolorovaný pozdrav – tvorivá dielňa – omaľovánka s folklórnou tematikou

1.4.2019 – 30.4.2019 v čase otváracích hodín knižnice
Nazretie do kultúry východného Slovenska do roku 1945 – výstava z fondu Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach pri príležitosti 70. výročia jej vzniku

3.4.2019 10:00
Čítaním k lepšiemu mentálnemu zdraviu – biblioterapia pre seniorov zariadenia LUMEN Trebišov

9.4.2019 10:00
Roztrieď ma – prezentácia o separovaní odpadu, význam triedenia, ochrana prírody …

10.4.2019 14:30
Cesta viery – o svojej misijnej ceste v Peru porozpráva laická misionárka, trebišovčanka Lucia Závodná

10.4.2019 12:15 – 13:30
Rok výročí nášho mesta – nazrime do histórie nášho mesta spoločným čítaním so žiakmi 7. roč. ZŠ

17.4.2019 8:00
Konfliktný čitateľ – celoživotné vzdelávanie zamestnancov knižníc v rámci projektu „Knihovníci v akcii: Od slov k skutkom“

24.4.2019 9:30
Deň Zeme – prezentácia zameraná na životné prostredie a jeho význam pre ľudstvo

26.4.2019 10:00
Gustáv Murín – beseda so spisovateľom o knihách, živote, cestovaní, mafii i partnerských vzťahoch

29.4.2019 8:00 – 12:00
Les ukrytý v knihe – celoslovenská kampaň, ktorej poslaním je poukázať na význam lesa a lesníctva, ochranu životného prostredia, na formovanie kladných postojov k prírode a súčasne zvýšiť záujem detí o čítanie kníh

« Späť