Po prvýkrát spoločne – výtvarná súťaž k storočnici

Roky končiace sa osmičkou sú v československej histórii prelomovými, hýbali dejinami a do veľkej miery sa stali osudnými. Košický samosprávny kraj a dvanásť kultúrnych zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, sa zapája do série podujatí s názvom „Osmičková jeseň“. Organizovaním rôznych podujatí si tieto organizácie chcú pripomenúť historické udalosti revolučného roku 1848, vznik prvej Československej republiky v roku 1918, Viedenskú arbitráž z roku 1938, Pražskú jar v roku 1968 a sviečkovú manifestáciu v roku 1988.

Do osláv okrúhlych výročí, ako jedna z dvanástich kultúrnych zariadení KSK, sa prostredníctvom svojej programovej ponuky, zapája aj Zemplínska knižnica v Trebišove a vyhlasuje výtvarnú súťaž pre mládež na tému Vznik Československej republiky (100. výročie) „Po prvýkrát spoločne“.

Hlavným zadaním súťaže je: – vytvorenie návrhu poštovej známky na tému Vznik Československej republiky,

– v návrhu poštovej známky môže byť výtvarne znázornené všetko, čo sa týka

vzniku spoločného štátu (osobnosti, symboly, krajiny …).

Podmienky súťaže: – formát A4 alebo A3,

– technika ľubovoľná – maľba, kresba, koláž …

Kategória: 8. – 9. ročník ZŠ, 1. ročník SŠ

Organizačné pokyny: – začiatok súťaže: 17. septembra 2018,

– ukončenie súťaže: 19. októbra 2018,

– vyhodnotenie a výsledky súťaže: 29. októbra 2018 (spojené s výstavou všetkých prác),

– výtvarné práce označiť osobnou vizitkou (meno, priezvisko, škola, trieda) a doručiť

do Zemplínskej knižnice v Trebišove do 19. októbra 2018.

Tešíme sa na všetky Vaše práce, ktoré sa Vám podarí vytvoriť a ktoré spríjemnia a skrášlia priestory trebišovskej knižnice.

 

Vytvarna sutaz k storocnici

 

« Späť