Peter Anďal

440_andal2001Názov: MUDr. Peter Anďal

Podnázov: Výberová personálna bibliografia

Zostavila: Jarmila Sabanová

Zodp. red.: Mgr. Mária Brindzáková, riaditeľka ZK

Vydala: Zemplínska knižnica Trebišov

Počet strán: 11

Náklad: 20 ks

Rok vydania: 2008

« Späť