PAMIATKA OBETÍ HOLOKAUSTU

Pamätná prezentácia k hrôzam vojny, utrpenie šiestich miliónov Židov, ktorí boli obeťami holokaustu počas druhej svetovej vojny.

« Späť