Odkaz štúrovskej generácie

Rok 2022 vyhlásila Matica slovenská za „Rok odkazu štúrovcov“. Zámerom výstavy je pripomenúť odkaz štúrovcov, ich demokratické hodnoty a životné osudy štúrovskej generácie a jej hlavných predstaviteľov. Tieto osobnosti výrazne svojím celoživotným dielom participovali na formovaní Slovákov ako moderného národa. Viacerí jej významní predstavitelia sa narodili pred dvesto rokmi a tento rok si pripomíname 200. výročie ich narodenia.

« Späť