Od vojnového požiaru k spoločnému štátu Čechov a Slovákov – výstava

Myšlienka vytvoriť česko-slovenský štát pochádza z polovice 19. storočia a nadväzovala na federalistické plány prestavby rakúsko-uhorskej monarchie. Konkrétnu príležitosť založiť československý štát vytvorila prvá svetová vojna a s ňou spojené nové mocenské usporiadanie Európy.

Výstavu k 100. výročiu vzniku Československa, ktorú pripravila Štátna vedecká knižnica v Košiciach, si môžete prezrieť v Zemplínskej knižnici v Trebišove od 12. do 30. novembra 2018 v čase otváracích hodín knižnice.

Výstava približuje návštevníkom prostredníctvom publikovaných dokumentov dejinné udalosti vo svete i doma, ktoré viedli ku vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov, zrod Československej republiky i udalosti bezprostredne po tom na sedemnástich výstavných paneloch. Obsahuje kópie dobových fotografií, portréty významných aktérov týchto udalostí a ich postoje, ale aj pohľady na jednoduchých vojakov a občanov. Možno si pozrieť mnohé závažné dokumenty, rezolúcie, texty verejných prejavov, významné dohody, korešpondenciu, pečate, vlajky, legionárske štíty, plagáty, ukážky tlače vychádzajúcej pre Čechov a Slovákov v zahraničí, no i odraz týchto dejinných udalostí v umeleckej tvorbe známych slovenských autorov. Pohľad do histórie je doplnený titulnými listami a materiálmi z tlače vydávanej na Slovensku v prvých dňoch a rokoch nového Československa, ktoré sa nachádzajú vo fonde Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. I keď to nie je úplný prehľad vydávaných novín a časopisov, tieto ukážky isto pomôžu priblížiť dobu, keď sa začínal život nového spoločného demokratického štátu Čechov a Slovákov.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Od vojnového požiaru_výsta z ŠVK pozvanka

« Späť