Od počutého k videnému

25. augusta 2023 o 9:00 hod. workshop pre deti s výtvarníčkou Máriou Kokoľusovou, ktorá bude rozprávať príbeh, naviazaný na samotnú knihu a ilustráciu v knihe-tréning spojený s predstavivosťou – trénovanie pozornosti a sledovanie objektu, následné zobrazovanie-kreslenie vypočutého príbehu, za pomoci ceruzky na papier. Vytvorené kresby budú prezentované na výstavke.

« Späť