Neznámy Ypsilon

Dialekt ako súčasť nášho materinského jazyka – prezentácia a výklad k Medzinárodnému dňu materinského jazyka.

Rečí je mnoho, materinská iba jedna.

Podľa rôznych zdrojov existuje dnes na svete od 6000 do cca 7200 jazykov, ale je veľmi ťažké určiť hranicu, keďže s dialektmi je ich ešte aj viac.

21. február je Medzinárodný deň materinského jazyka. Dátum stanovilo UNESCO v roku 1999 a odvtedy sa slávi po celom svete. Tento nenápadný sviatok je možno aj jediný, skutočne sviatkom všetkých ľudí na našej planéte, pretože materinský jazyk je to, čo máme na svete úplne všetci a je to jeden zo znakov, ktoré nás delia a niekam pričleňujú.

21. februára 2024 o 10:00 hod.

« Späť