Návrat k ľudovej slovesnosti

Pozývame vás na prezentáciu o pojmoch ľudová slovesnosť a folklór, vedy zaoberajúce sa ľudovou slovesnosťou, história ľudovej slovesnosti, literárne žánre a ich znaky, rozbor žánrov, príslovia, porekadlá, pranostiky

26. marca 2018 o 8:15 hod.

Ľudová slovesnosť alebo slovesný folklór označuje ľudovú kultúru, ktorá má svoje tradície, lebo predstavuje rôzne formy hovorenej i predvádzanej komunikácie medzi ľuďmi. V dôsledku toho ju označujeme ako kolektívny výtvor ľudí rôznych sociálnych vrstiev, ktorý vznikal už v dávnej minulosti a šíril sa ústnym podaním z pokolenia na pokolenia.
Ľudová slovesnosť odráža historickú skutočnosť, tvorí ľudovú históriu, ktorá je cenným prameňom poznávania historických udalostí, ľudovej múdrosti, filozofie i odrazom názorov kolektívu. Pri rozvoji našej národnej kultúry zohrala ľudová slovesnosť dôležitú úlohu. Umelá literatúra nadväzovala na tradície folklóru a aj dnes pozorujeme návrat k ľudovým tradíciám. Ľudová slovesnosť tvorí významnú súčasť našej kultúry.

Návrat k ľudovej slovesnosti pozvanka

Fotogaléria:

« Späť