Na skok do rozprávky

9. 12. 2020 o 9:00 a 10:30 h v priestoroch knižnice

Storytelling s Markou Staviarskou, autorkou kníh pre deti a mládež, ktorá vyštudovala filmovú produkciu v Bratislave, po škole sa vrátila do Prešova, kde úspešne pokračuje v produkcii. Pracuje aj ako knižná a hudobná vydavateľka a napísala štyri detské knižky:

Eliška a jej kamaráti (2014)

Marínka Somarinka (2014)

Opováž sa toto prečítať! (2016)

Príšeráci! (2017)

Nová kniha vyjde v r. 2021 s názvom Akos Avoláš

Podujatie, v rámci projektu „Happening v knižnici“ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Stretnutie sa uskutoční za dodržania všetkých epidemiologických opatrení a odporúčaní.

« Späť