Motanka – bábika dobrých želaní

Stála pri kolíske ako sudička, privolávajúca požehnanie a priazeň staroslovanských bohov, sprevádzala človeka na jeho ceste životom ako spoločníčka v dobrom i zlom. Bola pomocnicou v domácnosti, prinášala pohodu a pokoj členom rodiny, zabezpečovala hojnosť v čase úrody i účinnú pomoc vo chvíľach bolesti a nedostatku; prostredníčka medzi zemou a nebom, medzi svetom ľudí a panteónom staroslovanských božstiev. Bola strážnym anjelom, sprevádzajúcim človeka – ruka v ruke s ním putovala na jeho ceste za šťastím, motanka – bábika amulet. Nádherne zdobené a uctievané ako rodinné relikvie boli často tieto bábiky amulety chránené pred poškodením a odovzdávané z generácie na generáciu.

Podľa niektorých historických zdrojov sprevádzajú človeka motané bábiky – amulety viac ako 5 tisícročí. Tradícia ich tvorby pretrváva v slovanských krajinách do dnešných čias; toto umenie sa v rodinách dedí z pokolenia na pokolenie. Na Slovensku je táto tradícia, zdedená po prastarých slovanských predkoch, žiaľ, už takmer zabudnutá. Pozývame vás všetkých, aby ste nám toto dedičstvo starých Slovanov pomohli vzkriesiť k novému životu.

Návrh motanka (003)

« Späť