Môj brat nemá brata

pozývame Vás na besedu s autorkou kníh pre deti,

Elenou Elekovou,

6. marca 2019 o 9,00 a 10,00 h

v priestoroch knižnice

Beseda o knihe Môj brat nemá brata, ktorá je plná humoru, lásky, priateľstva a spolupatričnosti, ale hovorí aj o vážnych rodinných problémoch, vzájomných vzťahoch medzi súrodencami v rodine, vzťahoch rodičov a detí, založených na láske a porozumení a tiež ochote pomáhať cudzím.

Moj brat nemá brata Elena Eleková - beseda

« Späť