Modlitba dreva

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou komisiou, ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 50 účastníckych štátoch.

Základným cieľom DEKD, ktoré sa tradične konajú v mesiaci september, je zvýšiť povedomie obyvateľov o miestnych pamiatkach v spojitosti s európskym kultúrnym dedičstvom.

Kultúrne dedičstvo Európy je všade okolo nás a tak aj v tomto roku v rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva je cieľom podnietiť viac ľudí, aby objavovali a spoznávali kultúrne dedičstvo Európy, a posilniť pocit príslušnosti k spoločnej európskej rodine.

Aj naša knižnica dáva svojim návštevníkom príležitosť zúčastniť sa na podujatiach na oslavu bohatého a rozmanitého dedičstva Európy.

Radi Vás u nás privítame už začiatkom septembra na výstave „Modlitba dreva“. Autorom výstavnej kolekcie je Milan Malast, dlhoročný úspešný člen fotoklubu NOVA v Košiciach, ktorý predkladá verejnosti pohľady na drevené chrámy – skvosty sakrálnej architektúry na Slovensku.

Táto aktivita v knižnici začína 3. septembra a potrvá do 30. septembra 2018. Výstavu si môžete prezrieť v čase otváracích hodín knižnice.

Modlitba dreva výstava pozvanka mesto

Ing. Milan Malast sa narodil v Starej Ľubovni. Je absolventom Elektrotechnickej fakulty TU v Košiciach. V súčasnosti pracuje v oblasti energetiky v Starej Ľubovni. Fotografiou sa vážnejšie zaoberá od roku 1984. Fotografovanie mu otvára nový životný priestor, je relaxom, hrou a prirodzeným spôsobom nazerania na svet. Zároveň je to pre neho aj vzťah ku tradíciám, ku koreňom kultúry, k dedičstvu našich otcov a k prameňom viery.

„V projekte výstavy Modlitba dreva ponúkam pohľady na drevené chrámy – skvosty sakrálnej architektúry na Slovensku – fotografie 50 drevených chrámov.

Rok kresťanskej kultúry bol pre mňa impulzom, aby som načrel do duchovnej klenotnice Slovenska a tak priblížil, po rokoch systematického hľadania, jej drevené skvosty – drevené chrámy, ktoré sa od čias svojho vzniku, teda od 15. do 18. storočia, vždy dotýkali duchovného pulzu slovenského kresťanského života. Historicky cenné, stále živé v udržiavaní viery sa niektoré z nich právom stali súčasťou kultúrneho dedičstva UNESCO.

Drevené chrámy som fotografoval v rozmedzí rokov 2007 a 2008, študoval som ich polohu, špecifiká prostredia, zoznamoval sa s tamojšími ľuďmi, koloritom prostredia a do vybraných lokalít som sa pravidelne vracal s cieľom zachytiť drevený chrám v jeho prirodzenosti a podčiarknuť jeho sugestívnosť v rôznych ročných obdobiach.

Výsledkom sú stovky záberov, z ktorých som vybral fotografie exteriérov chrámov a niekoľko pohľadov na ikonostasy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou chrámov.

Inšpirátorom môjho snaženia bol môj otec, ktorý bol dlhých 40 rokov kostolníkom v gréckokatolíckom chráme sv. Michala v dedinke Sulín v okrese Stará Ľubovňa, a hoci tu drevený chrám už neexistuje, pieta a úcta k dedičstvu predkov v spomienkach pretrváva.

Svoju výstavu som preto venoval práve pamiatke môjho už nebohého otca Michala Malasta“.

Milan Malast

« Späť