Milan Rúfus

418_metodika04Názov: Milan Rúfus. Básne citovo a estetcky pôsobivé

Podnázov: Metodický materiál

Zostavila: Anna Hanulová

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová, riaditeľka ZK

Vydala: Zemplínska knižnica Trebišov

Náklad: 15 ks

Počet strán: 18

Rok vydania: 2009

« Späť