Milan Rastislav Štefánik

419_metodika05Názov: Generál Milan Rastislav Štefánik a jeho životné motto „Veriť, milovať, pracovať…“

Podnázov: Metodický materiál

Zostavila: Anna Hanulová

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová, riaditeľka ZK

Vydala: Zemplínska knižnica Trebišov

Náklad: 10 ks

Počet strán: 14

Rok vydania: 2009

« Späť