Milan Igor CHOVAN

Milan Igor CHOVAN,

slovenský spisovateľ sa stretne s deťmi na besede u nás v knižnici

17. decembra 2018 o 9:00 h.

Chovan_pozvánka (1)

« Späť