Mikuláš Kasarda

1029_kasardaNázov:  Zemplínsky poet srdcom a dušou

Zostavila: Anna Hanulová 

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2010

Počet strán: 29

Náklad: 20 ks

Späť