Medzinárodný deň materinského jazyka

„INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY“

Materinský jazyk je pojem, ktorým sa označuje najčastejšie prvý jazyk, ktorý sa daná osoba naučila vo svojom živote. Medzinárodný deň materinského jazyka bol prvý krát vyhlásený na 30. výročnej konferencii UNESCO v novembri roku 1999.

Cieľom tohto dňa je pripomenutie, poznávanie a precvičovanie materinských jazykov na celom svete. Jazyky sú najsilnejšie nástroje na zachovanie a rozvoj nášho hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Podpora šírenia materinského jazyka slúži nielen k podpore jazykovej rozmanitosti a k viacjazyčnému vzdelaniu, ale aj k rozvoju plnšieho povedomia o jazykových a kultúrnych tradíciách po celom svete.

OZNAM materinsky jazyk

« Späť