Medzinárodný deň materinského jazyka – Tu gruľa, tam zemiak

Dialekt ako súčasť nášho materinského jazyka, význam dialektu, druhy nárečí, izoglosy, základné znaky dialektu, východniarske formulky.

« Späť