Ľudovít Štúr

1323_sturNázov: Slovo zachytí, skutok utvrdí človeka (metodický materiál o živote a tvorbe)

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2010

Počet strán: 21

Náklad: 20 ks

« Späť