Ľudmila Podjavorinská

4250_obdalka-nt.p.Názov: Ľudmila Podjavorinská zakladateľka modernej slovenskej literatúry pre deti

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2012

Počet strán: 61

« Späť