Literárna kaviareň so slovenskou literatúrou

Pozývame vás na literárnu prehliadku slovenských autorov 29. septembra 2016 o 16:00 hod. Našimi hosťami budú Marián Hatala a Zdenko Fajčák v rámci Litteriády (4. ročník medzinárodného literárneho festivalu).

Vydavateľstvo Pectus v spolupráci s košickým Konzervatóriom, Zemplínskou knižnicou v Trebišove a Podduklianskou knižnicou vo Svidníku organizuje v rámci 4. ročníka medzinárodného literárneho festivalu – LITTERIÁDA prezentácie domácich a zahraničných autorov. Zo slovenských autorov svoju literárnu tvorbu v literárnej kaviarni Zemplínskej knižnice v Trebišove predstavia na autorských besedách prozaik Zdenko Fajčák a básnik Marián Hatala.

Zúčastnení slovenskí autori prezradia návštevníkom zaujímavosti aj zo zákulisia svojich naposledy vydaných kníh, Marián Hatala pootvorí dvierka k básnickej zbierke Nespavosť alebo plus mínus štyri steny a Zdenko Fajčák k zbierke poviedok Bez medzerníka.

Hlavným cieľom Litteriády je podpora literatúry menšinového žánru, vytváranie podmienok a realizovanie aktivít zameraných na jej sprístupňovanie čitateľskej verejnosti so zmyslom predovšetkým pre estetiku. Festival umožňuje zvýšiť záujem o krásnu literatúru prostredníctvom aktívnej spolupráce autorov, prekladateľov, kritikov, prezentovať domácich a zahraničných spisovateľov v slovenskom umeleckom kontexte, ich tvorbu a literárne diela, spoznať charakter a tvorivý potenciál pôvodnej a prekladovej literatúry v dialógu s čitateľmi, rozvíjať vzájomné vzťahy a kontakty na medzinárodnej úrovni pre ďalšiu spoluprácu v literárno-umeleckej oblasti. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Literiada pozvanka

Fotogaléria:

« Späť