Les ukrytý v knihe 2021

Celoslovenský projekt Les ukrytý v knihe, ktorý je zameraný na podporu čitateľskej a prírodovednej gramotnosti oslavuje už 11. ročník. Zemplínska knižnica v Trebišove sa doposiaľ každoročne v apríli a máji pripájala k tomuto projektu rôznorodými aktivitami. Keďže v momentálnej situácii sa nedá tieto aktivity realizovať tak, ako sme boli zvyknutí, Národné lesnícke centrum v spolupráci s partnerom LESY SR, štátny podnik pripravilo výzvu pre deti na čítanie o lese z obľúbenej knihy v autentickom prostredí lesa. Za normálnych okolností boli miestom realizácie projektu knižnice, kde žiakov základných škôl pozývali lesní pedagógovia a spolu objavovali tajomstvá lesa čítaním z kníh, hrami a aktivitami lesnej pedagogiky. Tohto roku prebehne realizácia projektu v modifikovanej podobe v online prostredí.
Úlohou detí bude vyplnenie pracovného listu online na základe prečítaného úryvku a zaslanie fotografie „Čítanie o lese v lese“, na ktorej bude zachytený moment čítania z obľúbenej knihy s témou lesa v prírodnom prostredí. Zaujímavé fotografie a správne vyplnené pracovné listy budú odmenené malým lesným darčekom. Realizácia projektu začína 6. apríla a potrvá do 31. mája 2021.

http://www.lesnapedagogika.sk/portal/2021/04/06/les-ukryty-v-knihe-v-online-prostredi/?fbclid=IwAR0K9pa_rv4Rq4Ddjt9w6wxlJCP_7AEL6Mit1JFACpMh8POqdqxiQPpFpMc

Les ukrytý v knihe 2021

« Späť