Les ukrytý v knihe

Les ukrytý v knihe je celoslovenská kampaň, ktorej hlavná myšlienka sa zrodila v roku 2011 pri príležitosti Medzinárodného roku lesov. Projekt realizuje Národné lesnícke centrum Zvolen v spolupráci knižníc a lesníckych organizácií. Poslaním kampane je poukázať na význam lesa a lesníctva, ochranu životného prostredia, na formovanie kladných postojov k prírode a súčasne zvýšiť záujem detí o čítanie kníh. Kampaň umožňuje predstaviť knihu po stránke obsahovej a zároveň chce poukázať na cestu, ktorou musí prejsť, aby sa z malého semenáčika stala kniha, ktorá nám odhalí svoje tajomstvá.

V roku 2018 prebieha už ôsmy ročník tejto kampane, trvá od 1. apríla do 18. mája 2018 a nesie sa v znamení 100 rokov československej vzájomnosti – spoločenské, kultúrno-historické a prírodné prepojenie týchto dvoch národov. V období trvania kampane knižnice zintenzívňujú vzájomnú spoluprácu s čitateľmi a pripravujú rôzne zaujímavé podujatia zamerané na aktivity ako čítanie kníh s lesnou tematikou slovenských a českých autorov, stretnutia s lesníkmi, besedy, premietanie filmov a ďalšie tvorivé činnosti.

Aj naša knižnica sa znova zapája do tejto celoslovenskej kampane a má pre svojich čitateľov a návštevníkov pripravené podujatia na danú tému, ktoré budú navyše obohatené a podporené návštevou lesného pedagóga priamo v knižnici. Lesný pedagóg sprostredkuje deťom les primeranou formou, kde dominujú zážitkové hry, interaktívne prvky, vedomostné úlohy s dôrazom na celkový výchovno-vzdelávací aspekt.

Radi Vás privítame v našej knižnici na týchto vybraných podujatiach:

  • 16.4. 2018 o 10,30 h

AJ V KNIHÁCH JE SKRYTÁ PRÍRODA – tematické rozprávanie, zážitkové čítanie, tvorivá dielňa, hry so zameraním na ochranu životného prostredia

  • 18.4. 2018 o 9,00 h

KRAJINA, PRÍRODA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – prednáška

Les ukrytý v knihe naš web

Fotogaléria:

Aj v knihách je skrytá príroda

Krajina, príroda a životné prostredie

« Späť