Kúsok z môjho sveta

Výstava ilustrácií Petra Uchnára. Peter Uchnár je autor s detskými očami a detskou dušou, obdarený jemným humorom, láskavým pohľadom na svet a intelektuálnym rozhľadom.

Uchnár výstava

« Späť