Kreatívne starnutie

5. marca 2020 od 13:00 h. do 16:00 h.

– zábavný, odpočinkový a meditačný relax v knižnici, v podobe spoločenských, vzdelávacích, logických a vedomostných hier, či antistresových omaľovánok

Zároveň v tento deň bude prebiehať akcia pod názvom Daruj knihu seniorovi – „nepotrebnú knihu nevyhadzujte, my ju sprostredkujeme seniorom. Do knihy môžete vložiť venovanie, zaujímavú myšlienku, alebo jednoduchý odkaz.“

kreatívne starnutie

daruj knihu seniorovi

« Späť