Korene fašiangovania

Bláznivé masky, bujará zábava, fašiangové sprievody, smažené šišky, sýte jedlá, toto všetko patrí k fašiangom. Korene fašiangových zvykov siahajú do dávnej minulosti slovanských pohanských rituálov. Fašiangy boli odjakživa symbolom radosti, veselosti a hojnosti. Sú obdobím prechodu od zimy k jari. Zvyky a obrady fašiangového obdobia symbolizovali činnosti na zabezpečenie úrody a plodnosti. Taktiež označovali obdobie, ktoré ukončovalo priadky a za ktorým nasledovalo tkanie.

V tomto období sa uskutočňovala aj väčšina svadieb, odohrávali sa rôzne zabíjačky či tanečné zábavy a prebiehali rôzne iniciačné obrady. Fašiangy sa oslavovali hravosťou. Neboli žiadne predpisy, žiadne tresty, spytovanie svedomia, žiadne pôsty. Z komôr vtedy zmizlo veľa mäsa, veľa pitia. Ľudia si jednoducho túžili užiť. V tomto období sa odohrávalo veľa akcií a každú nedeľu sa konali tanečné zábavy alebo bály.

5. marca 2019 o 10,00 h Vás pozývame k nám do knižnice na prezentáciu o javoch a prvkoch z ľudovej kultúry viažucich sa práve k fašiangovému obdobiu

Korene fašiangovania pozvanka

« Späť