Knihovnícky poradca 2/2011

4681_knihpor2-obrNázov: Knihovnícky poradca č.2/2011 (Metodicko – inštruktážny časopis pre knihovníkov okresu Trebišov)

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2011

Počet strán: 31

Náklad: 20 ks

« Späť