Knihovnícky poradca 1/2011

2853_knihporadca201101Názov: Knihovnícky poradca č.1/2011 (Metodicko – inštruktážny časopis pre knihovníkov okresu Trebišov)

Zostavila: Hanulová Anna

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová

Vydala: Zemplínska knižnica v Trebišove

Rok vydania: 2011

Počet strán: 26

Náklad: 20 ks

« Späť