Knihovnícky poradca 1/2009

422_metodika08Názov: Knihovnícky poradca č.1/2009

Zostavila: Anna Hanulová

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová, riaditeľka ZK

Vydala: Zemplínska knižnica Trebišov

Náklad: 30 ks

Počet strán: 21

Rok vydania: 2009

« Späť