Knihovníci v akcii: Od slov k skutkom

Celoživotné vzdelávanie knihovníkov prostredníctvom odborných prednášok-seminárov a workshopov, ktorého cieľom je zlepšenie profesionálnych zručnosti knihovníkov v čase meniacich sa potrieb používateľov, spôsobených hlavne sociálnymi a technologickými zmenami, zvládnutie komunikačných techník, aktívne počúvanie, motivácia a realizácia konvergencie cieľov knižnice a zamestnancov, zvýšenie spokojnosti používateľov, flexibilita a otváranie sa nevyhnutným zmenám a prevencia vyhorenia z povolania a úľavy zo stresu.

Projekt „Knihovníci v akcii: Od slov k skutkom“ z verejných zdrojov podporil

Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Prvá téma: Konfliktný čitateľ – A čo ďalej? – workshop – profesionálna používateľská služba – komunikačné nástroje, asertivita, tvorivosť, získanie zručností v ovládaní emócií v ťažkých situáciách, umenie usmievania sa, aktívne počúvanie, ochrana vlastnej osoby

lektorka Beáta Žitniaková Gurgová, 17. apríla 2019 od 9:00 h. v priestoroch knižnice

Beáta Žitniaková Gurgová je skúsená lektorka, ale aj vysokoškolská učiteľka, ktorá sa vo svojich kurzoch zameriava hlavne na oblasti týkajúce sa sociálneho správania človeka, zvládania konfliktov, ale aj rozvíjaniu sociálnych zručností pre efektívnejšie fungovanie v spoločnosti. Jej odborný workshop „Konfliktný čitateľ a čo ďalej“ je zameraný na analýzu rôznych situácií s konfliktnými čitateľmi v knižnici a ponúka efektívne stratégie zvládania týchto konfliktov. Workshop sa sústreďuje nielen na to, ako zvládnuť konfliktného čitateľa, ale aj ako zvládať seba v konfliktnej situácii. Ich efektívne riešenie prináša nielen väčšiu efektivitu práce s čitateľmi, ale aj lepší pocit zo svojej práce.

Na stretnutie pozývame všetkých zanietených knihovníkov!

Knihovníci v akcii náš web

« Späť