Knihovníci v akcii: Od slov k skutkom

Moderná knižnica – komunitné srdce pre trávenie voľného času všetkých generácií

IV. séria celoživotného vzdelávanie knihovníkov nášho okresu a košického kraja, v rámci projektu „Knihovníci v akcii: Od slov k skutkom“, sa uskutoční 10. októbra 2019 od 9:00 h. a jeho lektorkou bude Mgr. Renáta Taligová.

Odborný workshop bude zameraný na firemnú kultúru a nastavenie efektívneho spôsobu fungovania organizácie, jednotného myslenia, systém uznávaných hodnôt a najvhodnejšiu formu prejavu a komunikácie a tiež na profesionálny tréning a potrebu posilnenia právomoci každodennej práce knihovníkov s používateľmi knižnice.

Mgr. Renáta Taligoválektorka, koučka, motivátorka, kariérna poradkyňa,

zameriava sa najmä na osobnostný a kariérny rast svojich klientov metódou otvárania ich prirodzeného potenciálu, silou vnútornej motivácie a pozitívneho vzťahu k sebe samému.

Pomáha im odstraňovať vnútorné bariéry, budovať emočnú imunitu, odolnosť voči stresu, efektívne komunikovať a vytvárať silný prvý dojem. Učí ich spoznávať, kultivovať a využívať svoju jedinečnú reč tela, a zároveň vedieť odhadnúť obchodného partnera za pár sekúnd.

Vo firemnom prostredí implementuje účinnú firemnú kultúru a vytvorí stratégiu permanentného budovania silnej a jedinečnej značky.

Do svojej práce vkladá energiu, odhodlanie a nové prístupy, aby boli jej kurzy zážitkom a novým impulzom v pracovnom i osobnom živote jej klientov.

Moderná knižnica workshop

« Späť