Knihovníci v akcii: Od slov k skutkom

Knihovníci v akcii: Od slov k skutkom

Celoživotné vzdelávanie knihovníkov prostredníctvom odborných prednášok-seminárov a workshopov, ktorého cieľom je zlepšenie profesionálnych zručnosti knihovníkov a zvýšenie spokojnosti používateľov.

Projekt „Knihovníci v akcii: Od slov k skutkom“ z verejných zdrojov podporil

Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Druhá téma:

Biblioterapia moderný nástroj vo vzdelávacom a liečebnom procese – workshop zameraný na celoživotné vzdelávanie knihovníkov nášho regiónu s cieľom získania znalostí a praktických zručností pri výbere a používaní vhodných vzdelávacích a terapeutických textov, spôsoby práce s prvkami arteterapie v knižniciach

s lektorkou Martou SKALKOVOU, 16. mája 2019 od 9:00 h. v priestoroch knižnice.

Knihy ukrývajú v sebe bohatstvo, ktoré pomáha liečiť ubolenú dušu človeka. Správne zvolená literatúra napomáha ľahšie prekonávať rôzne životné problémy a neľahké osudy každého z nás.

Okrem toho knihy prinášajú cenné informácie, napomáhajú osobnostnému rozvoju a uvoľňujú psychické napätie človeka.

Biblioterapia je využitie kníh pri liečbe chorých, ale môže byť využívaná aj pri práci s ľuďmi, ktorí nemajú viditeľné zdravotné problémy. Práve knihovníci môžu prostredníctvom vhodne vybranej a odporučenej literatúry pôsobiť na svojich čitateľov, zážitkovým čítaním môžu preventívne pôsobiť napríklad proti šikane, drogám či inému násiliu. V mnohých prípadoch môžu prostredníctvom ponuky vhodnej literatúry pomôcť preklenúť ťažké životné situácie. Vo vhodný čas a vhodne vybraná kniha môže pozitívne pôsobiť na psychický život človeka, ba dokonca aj zabrániť chvíľam znechutenia či pochybností.

Na stretnutie pozývame okrem knihovníkov aj všetkých tých, ktorých téma biblioterapie oslovila.

Tešíme sa na Vás!

Biblioterapia

« Späť