Knihovníci v akcii: Literatúra modernej doby

Pozývame knihovníkov nášho okresu a košického kraja, 12. septembra 2019 od 9:00 h., na odborný workshop pre zamestnancov knižníc, v rámci projektu „Knihovníci v akcii: Od slov k skutkom“ a celoživotného vzdelávania knihovníkov, s lektorkou PhDr. Ľudmilou Hrdinákovou PhD, ktorá je vedecký, výskumný a vývojový zamestnanec Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

Jej prednáška bude zameraná na literárnu komunikáciu v kontexte digitálnej kultúry, literatúru v technologických a mediálnych súvislostiach v súčasnej dobe, kedy kniha prežíva macošské vzťahy.

Literatúra modernej doby Knihovníci v akcii pozvanka

« Späť