Katarína, Ondrej, Barbora, Lucia – dni ľúbostného veštenia

Video prezentácia poukazuje na hodnotu prastarých zvykov a vzťah jednotlivca k spoločnosti, z ktorej vyšiel. Zámerom je ukázať bohatstvo tradičnej ľudovej kultúry. Veľa prvkov patrí už do zabudnutia, ďalšie pretrvávajú alebo prechádzajú zmeny, aby sa zachovali.

« Späť