Kalendárium slovenských spisovateľov 2009

421_metodika07Názov: Kalendárium slovenských spisovateľov v roku 2009

Zostavila: Anna Hanulová

Zodp. red.: Ing. Janka Vargová, riad. ZK

Vydala: Zemplínska knižnica Trebišov

Náklad: 10 ks

Počet strán: 17

Rok vydania: 2009

« Späť