Júnové ROBO KLUBY

Zemplínska knižnica v Trebišove sa zapojila do 1. grantovej výzvy Nadácie VSE s názvom Podpora malých inovácií. Podaný projekt „Gramotnosť budúcnosti už je Tu!“ bol úspešne vybraný a podporený grantom vo výške 4 011 €. Cieľom bola modernizácia IT vybavenia knižnice pre rozvoj vzdelávacích aktivít v oblasti digitálnych technológií. Oslovili sme všetky detské vekové kategórie, a vytvorili v knižnici Robo klub, ktorý mal každý piatok pravidelné stretnutia. Vďaka interaktívnym robotom v počte 9 kusov a 3D tlačiarni si deti postavili a naprogramovali robota podľa vlastnej fantázie a pustili ho do sveta po vlastnoručne vymodelovanej dráhe. Klub je založený na princípe učenia cez hru, vďaka čomu všetci zvedavci nadobúdajú nové schopnosti prirodzenou a nenútenou formou.

« Späť