Ján Botto

27. januára si pripomíname 190. výročie narodenia jedného z najvýznamnejších autorov slovenských romantických balád, básní a povestí.

Ján Botto sa narodil v dedinke ležiacej v doline rimavskej na Gemeri a svoj rodný kraj autor povýšil na „kráľovnú krásy“.

Bol najmladším zo štvorice reprezentatívnych básnikov slovenského literárneho romantizmu. Vo svojich povestiach a piesňach zobrazil dobové problémy, zápas dobra so zlom i vidiny lepšieho života. Najkrajšie básne z obdobia jeho štúdia na levočskom lýceu sú tie, v ktorých sa autor obracia na „mladý svet“, na svojich vrstovníkov a burcuje ich v činnosti za vlasť a za národ. Začiatkom šesťdesiatich rokov už začal písať aj vlastenecky angažované básne, adresné a spoločensky a ideovo exponované.

Cenným literárnym dedičstvom sú jeho balady, predovšetkým Žltá ľalia, Margita a Besná, Dva hroby, Z vysokých javorov lístočky padajú, Lucijný stolček a Krížne cesty. Vrcholným dielom Jána Botta je lyricko – epická skladba „Smrť Jánošíkova“, ktorú autor napísal v porevolučných rokoch.

Za svoju tvorbu získal básnik počas svojho života mnoho ocenení.

Ján Botto vytvoril diela, ktoré nesú právom pečať významnej básnickej osobnosti slovenského literárneho romantizmu, pričom ukázal nové možnosti básnického zobrazenia, kde prenášal ľudové myslenie a cítenie, pričom oživoval ľudové tradície.

.

plagátik J. Botto

« Späť