„Ivan Bukovčan – profesionál slova“ – výstava

Výstavu pripravil Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným divadlom a Slovenským filmovým ústavom pri príležitosti 100. výročia narodenia Ivana Bukovčana – autora filmových scenárov a dramatika, redaktora, reportéra, publicistu, filmového kritika, dramaturga.

Ivan Bukovčan symbolizoval profesionalizáciu slovenskej scenáristiky a jeho zásluhou sa zvýšila aj úroveň slovenského divadla. V jeho tvorbe sa prelínalo viacero žánrov, niektoré divadelné hry vznikli z filmových scenárov či z rozhlasových hier.

Bukovčanova tvorba bola divácky orientovaná, vedel sa cez ňu priblížiť človeku, nebál sa byť zábavný a prinášať emócie. Napísal dvanásť divadelných hier a na základe jeho scenárov sa nakrútilo dvadsať hraných filmov, tento počet nemá v slovenskej kinematografii obdobu.

Autorky výstavy: Zuzana Poliščák Šnircová, Brabora Gvozdjáková. 
Grafický dizajn: Katarína Balážiková

Zdroj: https://www.theatre.sk/novinky/vystava%20ivan-bukovcan-profesional-slova

1. – 29. februára 2024 vás pozývame do knižnice na prehliadku výstavy

„Ivan Bukovčan – profesionál slova“

 

« Späť