„Gramotnosť budúcnosti už je Tu!“

Zemplínska knižnica v Trebišove sa zapojila do 1. grantovej výzvy Nadácie VSE s názvom Podpora malých inovácií. Podaný projekt Gramotnosť budúcnosti už je Tu! bol úspešne vybraný a podporený grantom vo výške 4 011 €. Cieľom bola modernizácia IT vybavenia knižnice pre rozvoj vzdelávacích aktivít v oblasti digitálnych technológií. Oslovili sme všetky detské vekové kategórie, a vytvorili v knižnici Robo klub, ktorý sa bude každé dva týždne pravidelne stretávať. Vďaka interaktívnym robotom v počte 9 kusov a 3D tlačiarni si deti postavia a naprogramujú robota podľa vlastnej fantázie. V 3D tlačiarni si vytlačia drobné predmety, ktoré si môžu zobrať domov a spraviť radosť sebe alebo svojim blízkym. Klub je založený na princípe učenia cez hru, vďaka čomu všetci zvedavci nadobúdajú nové schopnosti prirodzenou a nenútenou formou.

Zamestnancom knižnice poskytli pomocnú ruku školitelia z CVTI SR, ktorí svojou odbornosťou pomohli pochopiť základné princípy práce s novonadobudnutou technikou a dostatočne všetkých zaškoliť k správnemu ovládaniu robotov.

Slávnostné otvorenie Robo klubu plánujeme uskutočniť počas Dňa otvorených dverí knižnice, v rámci župných dní Košického samosprávneho kraja a to 13. mája 2022, na ktorý srdečne pozývame všetkých obyvateľov mesta a našich súčasných skalných čitateľov a návštevníkov.

Na tento deň pripravujeme pre deti zaujímavý workshop, v ktorom budú predstavení zakúpení roboti – Ozobot, mBot 2, Lego Boost a 3D tlačiareň.

Ozobot využíva na komunikáciu jedinečný farebný jazyk založený na rôznych variáciách zelenej, modrej a červenej. Každá farba predstavuje iný povel. Môže meniť rýchlosť, smer, farbu a intenzitu blikania. Nakreslením čiary ju Ozobot ihneď začne sledovať pomocou svetelných senzorov ako lokomotíva koľajnicu.

Stavebnica mBot 2 umožňuje deťom naučiť sa základom programovania hardvéru formou hry. Podľa toho, aký program pre robota vytvoria môže sa robot pohybovať po naprogramovanej dráhe, vyhýbať sa prekážkam, jazdiť po čiare, rozpoznávať farbu podkladu.

Tvorivý box LEGO BOOST predstavuje zábavný a jednoduchý spôsob, ako sa môžu stavitelia od 7 rokov učiť základom programovania, techniky a robotiky. Jednoducho si vyberú jeden z 5 modelov, alebo vytvoria vlastný. Po stiahnutí jednoduchej aplikácie si oživia svoj model a plnia ním celý rad úžasných úloh.

 

Pozvánka na workshop

« Späť